Kololoď

Koncem května 2016 jsme pluli kololodí Sylva okolo pobřeží a ostrovů Chorvatska. Na kolech jsme zdolávali asfaltové i makadamové cesty a dojížděli do nového kotviště naší lodičky.