Karel Pfeiffer "Zůstat Suchodolákem"

Slaveňáci, o. s. a SPONA, o. s. uspořádali 17. 6. 2011  ve sportovní hale penzionu Majky sousedské posezení u příležitosti výročí Karla Pfeiffera.

Pokud máte někdo foto z této akce, poskytněte mně je, prosím.

 

 

5. košt destilátů v Martínkovicích

 

V sobotu 12.2.2011 v Martínkovicích pořádal místní spolek, který si říká Hraběnky, 5. ročník veřejností oblíbeného Martínkovického koštu.         

     Do soutěže o hodnocení destilátů z domácí produkce v kategoriích slivovice, calvados, hruškovice a ostatní směs účastníci přihlásili celkem 69 vzorků. Nejvíce přihlášených destilátů navzdory tomu, že rok 2010 úrodě švestek nepřál, bylo v kategorii slivovice (28 vzorků) , dále pak v kategorii calvados (20 vzorků). Méně destilátů bylo přihlášeno do kategorie hruškovice  a ostatní směs, v prvém případě to bylo 10 vzorků a ve druhém případě pak  11 vzorků. 

Přihlášené destiláty v jednotlivých kategoriích hodnotila  5 členná odborná porota a přítomná veřejnost pak mohla za mírný poplatek koštovat a účastnit se samostatného diváckého hodnocení.

Z odborného hodnocení poroty vzešly jako nejlepší tyto destiláty:

Slivovice přihlášená panem Janem Lorencem a hruškovice přihlášená panem Romanem Ledvinou, oba jsou domácími účastníky z Martínkovic. V kategorii Calvados byl nejúspěšnější vzorek přihlášený panem Karlem Šafrem z Bílé Třemešné, v kategorii ostatní směs pak vzorek přihlášený panem Václavem Maxou  z Dobřenic.

Z hodnocení „koštující veřejnosti“ bez rozdílu kategorií vzešla jako nejlepší hruškovice přihlášená panem Pavlem Nentvichem z Božanova.

Součástí hodnocení byla i soutěž „poznej si svůj košt“, kdy každý účastník, který do soutěže přihlásil destilát, měl možnost mezi všemi vzorky destilátů poznat  si „ten svůj“. Této soutěže se zúčastnilo 24 diváků a z nich 8 diváků mezi 69 pouze číslem označenými vzorky si svůj destilát skutečně poznalo.

O narůstající popularitě Martínkovického koštu svědčí nejen přítomnost účastníků s přihlášenými vzorky z Martínkovi a okolních obcí, ale i například z obcí Policka nebo i z Hradce Králové.

     O dobrou zábavu se přičinili nejen organizátoři s „velitelem“ Hraběnek a duší podobných akcí v Martínkovicích Františkem Hopem v čele, ale i všichni účastníci sami, kterým k tomu k tanci i poslechu hrála Náchodská skupina „Klapeto“.

Fotoreportáž z této akce si můžete prohlédnout na této webové stránce.

 

Setkání pracovníků bývalého JZD Police

V sobotu 26. 3. 2011 se konalo setkání pracovníků rostlinné výroby a mechanizace zemědělského družstva Police nad Met. Byl jsem tam s foťákem a rád jsem se viděl se svými dřívějšími spoluzaměstnanci. Jak se vpomímalo si můžete prohlédnout v této fotorportáži.

 

 Let balónem

Při ukončení práce v XAVERgenu jsem dostal od pracovníků farmy a brigádníků zaplacený let balónem.

Po různých odkladech a váhání (aby to bylo z hlediska fotografování co nejlepší) jsem v sobotu 26. 6. 2010 v Meziměstí skočil do koše balonu.

Samozřejmě, kdo moc vybírá, přebere. Počasí na fotografování nebylo zrovna nejlepší - byl velký opar. Ale jinak to bylo "super".

Trasu i s náhledem fotografií se mi nepodařilo nainstalovat na Web. Pokud budete mít zájem, ozvěte se mi na některý z kontaktů. Pošlu Vám soubor a trasou v Google Aarth E-Mailem.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Doufám, že budu mít v nejbližší době trochu času a udělám prezentaci fotek i s popisem.

Vambeřice

Vambeřice(polsky "Wambierzyce") jsou partnerskou obcí Suchého Dolu. Jsou nazývány též "Dolnoslezský Jeruzalém" a je tam spousta církevních památek. Zejména bazilika je velmi známá a je působivá při krátém večerním osvětlení s hudbou.

Bazilika je značně zašlá a potřebuje opravu.  Stropy a oltáře jsou nádherné.

Zde je odkaz na jejich stránky v Polštině : https://www.sanktuarium.wambierzyce.pl/

 

Také jsme několikrát navštívili skanzen a minizoo Šoltýze Mariana Gancarského. Protože bylo parkoviště plné, zářil spokojeností.

 

Je možno se podívat na jeho webové stránky :https://gory.info.pl/skansen/index.htm

 

Foto Vambeřic zde